ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 13 พ.ย. 2562 16:37
สกุลเงิน : THB
SPF      23.70
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
154,400
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.70 / 88,100
วันก่อนหน้า
23.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.70 - 23.80
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.80 / 54,300
ราคาเปิด
23.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.80 - 26.75

 

Chart Type