ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 20 ต.ค. 2560 16:39
สกุลเงิน : THB
SPF      24.10
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
394,900
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
24.00 / 79,500
วันก่อนหน้า
24.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
24.10 - 24.20
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
24.10 / 173,400
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.20 - 27.25

 

Chart Type