ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 17 ต.ค. 2561 16:39
สกุลเงิน : THB
SPF      23.90
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.42%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
273,000
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.80 / 145,700
วันก่อนหน้า
23.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.80 - 24.00
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.90 / 12,900
ราคาเปิด
23.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.90 - 24.90

 

Chart Type