ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 28 เม.ย. 2560 16:40
สกุลเงิน : THB
SPF      22.50
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,022,000
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
22.40 / 196,700
วันก่อนหน้า
22.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
22.20 - 22.60
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
22.50 / 158,500
ราคาเปิด
22.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.20 - 27.75

 

Chart Type