ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561 16:38
สกุลเงิน : THB
SPF      23.10
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
393,700
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.00 / 624,700
วันก่อนหน้า
23.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.00 - 23.10
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.10 / 76,600
ราคาเปิด
23.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.20 - 26.00

 

Chart Type