ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562 16:39
สกุลเงิน : THB
SPF      23.40
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
39,000
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.30 / 13,300
วันก่อนหน้า
23.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.30 - 23.40
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.50 / 82,800
ราคาเปิด
23.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.80 - 24.90

 

Chart Type