ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 22 มี.ค. 2562 12:29
สกุลเงิน : THB
SPF      23.20
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.20 (0.87%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
62,000
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.10 / 102,000
วันก่อนหน้า
23.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.00 - 23.20
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.20 / 77,300
ราคาเปิด
23.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.80 - 24.90

 

Chart Type