ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 23 ก.ค. 2561 16:38
สกุลเงิน : THB
SPF      23.40
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
89,900
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.30 / 5,000
วันก่อนหน้า
23.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.20 - 23.40
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.40 / 17,400
ราคาเปิด
23.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.90 - 24.40

 

Chart Type