ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2560 16:37
สกุลเงิน : THB
SPF      23.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
136,300
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.00 / 8,500
วันก่อนหน้า
23.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
22.90 - 23.10
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.10 / 73,200
ราคาเปิด
23.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.20 - 27.75

 

Chart Type