ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 20 เม.ย. 2561 09:41
สกุลเงิน : THB
SPF      23.50
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
- / 5,000
วันก่อนหน้า
23.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
-
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.50 / 137,200
ราคาเปิด
-
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.20 - 24.40

 

Chart Type