ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 19 พ.ย. 2561 16:38
สกุลเงิน : THB
SPF      23.60
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
86,800
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.60 / 2,000
วันก่อนหน้า
23.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.50 - 23.70
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.70 / 75,500
ราคาเปิด
23.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.90 - 24.90

 

Chart Type