ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 22 ก.พ. 2561 16:35
สกุลเงิน : THB
SPF      23.20
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
101,200
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.10 / 120,000
วันก่อนหน้า
23.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.10 - 23.20
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.20 / 96,900
ราคาเปิด
23.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.20 - 24.40

 

Chart Type