เครื่องคำนวณการลงทุน
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 22 มี.ค. 2562 12:29
สกุลเงิน : THB
SPF      23.20
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.20 (0.87%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
62,000
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.10 / 102,000
วันก่อนหน้า
23.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.00 - 23.20
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.20 / 77,300
ราคาเปิด
23.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.80 - 24.90

 


จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %