กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 22 ก.พ. 2561 16:35    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.20
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
101,200
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.5646
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.1333
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-1.05 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม