กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563 16:40    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.50
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
238,800
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.5958
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.1266
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.92 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม