กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 29 ก.ย. 2559 12:26    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      27.75
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.25 (0.91%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
178,100
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 31 ก.ค. 2559    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
11.3161
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.1303
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
1.16 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม