กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562 16:39    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.40
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
39,000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.5871
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.5015
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-3.83 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม