กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561 16:38    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.10
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
393,700
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.6979
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.2935
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-2.26 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม