กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 21 พ.ค. 2561 11:40    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.60
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
272,800
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.1848
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.6834
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
5.47 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม