กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 20 เม.ย. 2561 09:41    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.50
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.5014
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.2048
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-1.61 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม