กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 17 ต.ค. 2561 16:39    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.90
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.42%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
273,000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.0886
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.0629
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.48 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม