กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560 16:39    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.60
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.40 (-1.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
697,600
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.8724
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.0714
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.56 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม