กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561 10:22    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.20
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17,600
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.3194
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.1346
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
1.02 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม