กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 18 ส.ค. 2560 16:36    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.40
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
310,400
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.8503
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.0708
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.55 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม