กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 26 พ.ค. 2560 16:39    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.30
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
105,900
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.9481
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
1.8929
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
17.12 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม