กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 24 ก.ค. 2560 16:35    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27,000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.7795
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.2970
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-2.27 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม