กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 27 มี.ค. 2560 16:36    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      24.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
119,000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
11.2608
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.1441
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
1.30 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม